Veblungsnes, beskrevet fra gammelt av som gard nr: 1 - 5.
En Bygd/By med 5 grender. 400 år med byhistorie
Valgkrets og Skolekrets i Grytten (Nå Rauma) Kommune.
Grunnkrets nr. 15390401. Fra kretsinndelingen i 1741.
Om: Bystatus
Om: Tettsted
Om: Urbanisering
Vet du at navnet Weblung var brukt som navn på stedet i 1668, og Weblungsnes var brukt i 1704.
Neset (Næsa) eller Næsset (Skrevet i Lesja jernerks provianprotokoll i 1669) var betegnelsen på den bymessige bebyggelsen som ble utslettet av storbrannen 1. mai 1940.

Folketelling:
Gard nr.
Grend
Sted/Bygd
1,=
Iñnholmen
2
6
2 =
Veblung
Næset+Tuen
9
49
193
355
330
390
3 =
Setnes
Frydenlund
?
70
80
80
185
4 =
Reiten
?
10
5 =
Grytten
/Brønnsletta
?
24
14
(247)
Totalt
Veblungsnes
11
125
273
434
515
637
panoramabilde
Kart over Veblungsnes

  • # 01 = home.weblung.org /home/httpd/public_html
  • # 02 = kultur.weblung.org /home/httpd/kulturhuset/public_html
  • # 03 = slekt.weblung.org /home/httpd/public_html/slekt
  • # 04 = historie.weblung.org /home/httpd/historie/public_html
  • # 05 = krigen.weblung.org /home/httpd/krigen/public_html/
  • # 06 = usage.weblung.org /home/httpd/public_html/usage

innhold-index på nyhome, oppdatert 20. jun 2014.
Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97